İnbekbt e-Dönüşüm
Yeni bir belge türü olmayan ve kağıt fatura ile aynı hukuki niteliğe sahip olan e-Fatura, kısaca “faturaların internet ortamında gönderilip- alınması”olarak açıklanabilir. Veri formatı ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen e-Fatura, ülkemizde 397 sıra nolu VUK tebliğiyle hayata geçirilerek, 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamaya girmiştir. VUK gereği e-Fatura’da, bir faturanın içinde yer alması gereken tüm bilgiler bulunurken, alıcı ile satıcı arasındaki karşılıklı fatura iletimi elektronik ortamda gerçekleşmektedir.

GİB tarafından yönetilen e-Fatura uygulamasının amaçlarından birisi, alıcı ile satıcı arasında karşılıklı güvenin oluşması, zaman ve maliyet tasarrufunun sağlanmasıdır. Ülkemizde e-Fatura sistemi altyapısı kurulurken, dünyadaki başarılı örnekler de incelenmiştir. GİB tarafından XML tabanlı global bir standart olan UBL-TR formatı benimsenmiştir. Aynı zamanda bilgi işlem altyapısı yeterli olmayan e-Fatura mükellefleri için de, 421 sıra nolu VUK tebliğiyle, dünyada da uygulanan “Özel Entegratör” uygulaması başlatılmıştır ve özel entegratör olan firmalar, mükelleflere hizmet vermek için iş hayatındaki yerini almıştır.